?

Log in

No account? Create an account

Signatura v krajkoví ukrytá

Napsáno v rámci akce Deset drabblení desátého dne, říjen 2017

Téma: Tady chybí razítko


Fandom: Pověsti

Pracovali mlčky. Ruce vytvářely neskutečnou krásu, ale srdce nebyla šťastná. Mohutný dubový kmen průsvitněl a měnil se v jemné, ale pevné krajkoví. Nadšení řezbářů se mísilo s trpkostí. Kníže Lichtenštejn měl geniální nápad, ale uskutečnily ho jejich ruce. Oni vybrali strom, proseděli hodiny nad nákresy, prostáli dny s hoblíkem a dlátem. A on jim nedovolil jedinou věc, kterou kromě mzdy chtěli - vyrazit na zábradlí značku jejich dílny. Prý je to jen jeho nápad. Ale oni se pod své dílo podepíší, ať si kníže třeba pukne vzteky.
Když práci odevzdali, porušovala dokonalou symetrii řezby tři malá zvířátka. Ještěrka, žabka a ptáček.

Originál je publikován na http://silenesuple.blog.cz/1710/neorazitkovany-rijen


Chlap na nevděčnou práci

Napsáno v rámci akce Deset drabblení desátého dne, říjen 2017


Téma: Tady chybí razítko


Fandom:


Věda ve sto slovech


Úvodní poznámka: mezi 1943 a 1945, Los Alamos.


Drabble:


Nad státní bezpečností v Los Alamos bděl censor. Četl všechny dopisy, začernil nepatřičné pasáže, přidal razítko "censorováno" a odevzdal příjemci. Z Arlininy korespondence se mnou si zoufal. Nevěřil, že mu to nedělá schválně, jen se v sanatoriu příšerně nudí. Vzkaz rozstříhaný na jednotlivé řádky ještě podlepil a složil. Požádal jsem ho, ať mi ho zase rozřeže, protože skládat jsem si měl přece já.
Příští zásilku mi hodil pod nohy.
"Chybí tam Vaše obvyklé razítko," rýpl jsem.
"Nemám čas na skopičiny. Jestli to složíte, proškrtejte si to a oražte sám. "
Z obálky se vysypala popsaná fotografie rozstříhaná na puzzle dílky.


Závěrečná poznámka: Dnes vyprávěl Richard Feynman.


Originál je publikován na http://silenesuple.blog.cz/1710/neorazitkovany-rijen

4D

Pendrek pryšec, lépe lokanka!


Napsáno v rámci akce Deset drabblení desátého dne, září 2017

Téma: Prašivé pryšce

Fandom: Věda ve sto slovech

Robert Brown spal spánkem neklidných spravedlivých, jeho ruka chaotickým pohybem odháněla dotěrnou mouchu u uší.
"Kdepak moucha, Roberte," prohlásil ze sousedního obláčku Albert Einstein. "Popularizátorka se snaží do Vědy ve sto slovech vecpat téma."
"Čím jste prášil do mikroskopu? Pryšcem?"
"Pendrek pryšcem, pupalkou!"
"Jakže?"
"Nikoliv Euphorbia pulcherrima, ale Clarkia pulchella!"
"Pulcherrima jako pulchella, není to jedno?"
"Není. Máte mezery v botanice."
"Jako vy ve fyzice?"
"Nemohu si stěžovat, co mne doučuje Perrin, pochopil jsem i vaši teorii mého pohybu. Ale vy byste si klidně na Vánoce postavil na stůl místo vánoční hvězdy lokanku líbeznou."
"Ne, to nikdy. My slavili chanuku."


STM (Statistika = Turistova Metla)

Napsáno v rámci akce Deset drabblení desátého dne, březen 2017
Téma: Metro dnes nejezdí


Fandom:

Věda ve sto slovech

Drabble:
Stojíme na vrcholu kopce připraveni na cestu. "Určitě to vyjde," vysvětluje kamarád. "Jednoduchá kvantová fyzika. Dole na vzorku je potenciálová bariéra mezi námi a hrotem nepřekonatelná. Když jsme vylezli na kopec, zmenšili jsme rozdíl energií mezi námi a hrotem a bariéra se zeslabila. Budeme mít dost energie, abychom protunelovali na druhou stranu bariéry do hrotu. Jako když lidi jezdí metrem. S nenulovou pravděpodobností to vyjde. Už skenuje! Skoč!" Odrážím se a skáču. Vzápětí tvrdě padám zpět a jen vztekle koukám, jak kamaráda elektrona hrot odnáší. Zatracená pravděpodobnost. Nenulová, ale ani ne stoprocentní. Kruciš. Asi si pro mne další metro nepřijede.

Závěrečná poznámka:

Obvykle se zkratkou STM označuje skenovací tunelová mikroskopie. Měření v konstantní vzdálenosti hrotu od povrchu probíhá velmi zjednodušeně takto: Hrot tunelového mikroskopu se pohybuje v těsné blízkosti povrchu (ale nedotýká se ho), takže při vhodném nastavení neprotéká mezi vzorkem a hrotem proud. Pokud se vzdálenost zmenší, mohou se některé (opravdu ne všechny) elektrony tzv. tunelovým jevem dostat ze vzorku do hrotu a detektor naměří proud, i když se vzorku nedotkl. Jeho velikost je úměrná vzdálenosti mezi vzorkem a hrotem mikroskopu. Na základě naměřených hodnot proudu lze pak sestavit topografickou mapu povrchu vzorku.


Originál je publikován na http://silenesuple.blog.cz/1703/v-breznu-metro-nepojede

4D

Dvanáct je panen, dcer královských

Napsáno v rámci akce Deset drabblení desátého dne, únor 2017
Téma: Všechno je jinak


Fandom:

Pohádky

Drabble:

V sále bylo ticho, pouze kolem dvanácti panen v bílých loktuškách bzučela moucha.
"Tahle panna to není, tahle také ne,..." opakoval po ní Jiřík. "Tahle je Zlatovláska! Ale vzal bych si tuhle," popošel o dvě sestry dál.
Zlatovláska shodila loktušku, založila ruce v bok a spustila: "Jak si to představuješ? Já jsem nejkrásnější a nejcennější! Moje vlasy se ti nelíbí?"
"Není to nejhorší," odpověděl Jiřík, "ale můj pán už výhodně zakoupil koně Zlatohříváka. Teď se chce ještě pojistit pro případ, že by zlato kleslo v ceně."
A zatímco Zlatovláska vztekle cupovala Uhlovlásčin polštář, odváděl si Jiřík do loďky Platinovou Blondýnu.

Závěrečná poznámka: Vždycky mi vadilo, že těch jedenáct sester dělá v pohádce jen takové nevýrazné křoví…

Originál je publikován na http://silenesuple.blog.cz/1702/jak-bylo-v-unoru-vsechno-jinak

4D

Překvapení v mrazáku

Napsáno v rámci akce Deset drabblení desátého dne, únor 2017
Téma: Všechno je jinak

Fandom:

Věda ve sto slovech

Drabble:

"Pane učiteli, dělali jsme se spolužákem zmrzlinu. Proč moje horké mléko zmrzlo dříve než jeho studené?"
"To není možné, Mpembo, museli jste si splést nádoby."
...
"Prosím, pane, proč zmrzne horké mléko dřív než studené? Je to pravda, vyzkoušel jsem to."
"Vy jste neporozuměl mému výkladu Newtonova zákona ochlazování? To bude nová, Mpembova fyzika, co, studenti?"
...
"Pane profesore, proč zmrzne horká voda v mrazáku dříve než studená? Není to sice možné, ale vždycky to tak dopadlo."
"To odporuje fyzice, kterou znám, ale může to být způsobeno nějakým faktorem, který jsme nevzali v úvahu. Vyzkoušíme a napíšeme o tom článek."

Závěrečná poznámka:

Mpembův jev: Existuje výchozí situace, ve které teplejší kapalina (voda) zmrzne v celém svém objemu dříve, než když ji předtím necháme vystydnout, anebo ji dokonce vůbec neohřejeme. V roce 1969 vyšel ve Physics Education článek, v němž středoškolský student z Tanzanie Erasto B. Mpemba popisuje cestu k objevu po něm nazvaného jevu, počínaje výchozí situací, přes neporozumění dvou svých učitelů a konče setkáním s Davidem G. Osbornem. Ve druhé části článku D. G. Osborne podává věc z vlastního pohledu a přidává možná východiska včetně závěrů několika experimentů. Fakt, že horké mléko zmrzne rychleji, opravdu odporuje Newtonovu zákonu ochlazování, který říká, že teplota mléka klesá exponenciálně, až dosáhne teploty okolí (anebo v mrazničce teploty tuhnutí), což nastane dříve při nižší počáteční teplotě. Platnost tohoto zákona zde však přebíjí nejspíše jeden z následujících vlivů: změna režimu chladničky (vliv na teplotní senzory řídící chod chladicího zařízení), změna kontaktu s podložkou (námraza na chladiči roztaje), změna množství kapaliny (vypařením z teplé kapaliny), proudění tekutiny v nádobě (konvektivní přenos tepla), změna v chemickém složení kapaliny (rozpuštěné látky), změna v mikrostruktuře kapaliny (rozbití klastrů po zahřátí), opožděný nástup tuhnutí (vlivem přechlazení kapaliny)...
Tato pestrost možných vlivů způsobuje, že výsledky experimentů různých týmů jsou různé a diskuze o Mpembově jevu dodnes nemizí z odborných časopisů...


Originál je publikován na http://silenesuple.blog.cz/1702/jak-bylo-v-unoru-vsechno-jinak

4D
Napsáno v rámci akce Deset drabblení desátého dne, leden 2017
Téma: Sedni, lehni, zůstaň!

Fandom:

Věda ve sto slovech

Drabble:

"Hokejisti jsou na mne drzí," postěžovala si adeptka učitelství fyziky a tělocviku. "Nepomohla ani pětiminutovka sedů lehů. Prý je ženská nemá co naučit."
"Sedy lehy jsou hrubá síla, zkuste to rozumem. Posaďte je na židli, stehna vodorovně, holeně svisle, chodidla opřená o zem, záda svislá a narovnaná. Ať vstanou bez předklonění anebo zasunutí nohou pod židli."
"To byla rada za milion," zářila v příští hodině budoucí tělocvikářka. "Vstát nedokázali a zůstali úplně paf. Za chvíli je bolely všechny svaly, na které si vzpomněli. Tak jsem je dorazila. Řekla jsem: A teď mi vysvětlete, nakreslete a spočítejte, proč nedokážete vstát, padavky!"Originál je publikován na http://silenesuple.blog.cz/1701/lednove-povely-pokyny-a-zbozna-prani

4D

Sedni, lehni a neruš

Napsáno v rámci akce Deset drabblení desátého dne, leden 2017
Téma: Sedni, lehni, zůstaň!


Fandom:

Ze života

Drabble:

"Dobrý den, pane profesore, pěkně prosím, mohla bych na vaši přednášku s pejskem? Já ho nemám kam dát."
"Pejsek? Vždyť je mi do pasu. Ale proč ne, i zvíře se může vzdělávat. Mohu si ho pohladit?"
"Děkuji, jste hodný. Klidně hlaďte, to on rád."
Drbej, drbeeej, viš co? Olížu ti nos a uši, to se ti bude líbit.
"Nech pana profesora, je to fuj! Sedni, dotěro! Lehni a ani se nehni!"
No jo, furt. Pojď mne ještě drbat! Co tam stojíš a vykládáš? To je nuda.
"Pšt!"
Povídám, nuuuda!
"Pšššttt!!!"
Nuuudaaaa!!!
"ZMLKNI!!!"
"Já? Ale já mám skončit až v šest!"


Originál je publikován na http://silenesuple.blog.cz/1701/lednove-povely-pokyny-a-zbozna-prani

4D

Čerti to nemají lehké...

Napsáno v rámci akce Deset drabblení desátého dne, prosinec 2016
Téma: Tiše a ochotně

Drabble:

"Brácha je celej vylekanej z čertů kolem Mikuláše," prohlásil můj starší syn, když jsme spolu šlapali tmou k domovu.
"Bojí se, že si pro něj přijdou?" odpověděla jsem. "Toho by se dalo
využít, aby tolik nezlobil."
"Super!!!" začal ochotně rozvíjet ideu potomek. "Tichounce se připlížíme za dveře, zachrastíme klíči a uděláme Hudry hudry... hrůzou sebou plácne na podlahu a zajede pod postel. To bude sranda!"
"Prosím tě, nepřežeň to!"
"Tak jo, tak udělám Hudry jen jednou."
Zachrastím klíči, odemknu byt a synek s mohutným "Hudry!" vlítne dovnitř. Vzápětí je rozplácnut o podlahu ukázkovým judo chvatem. Kdoví, jak by dopadl opravdický čert...

Originál je publikován na http://silenesuple.blog.cz/1612/tiche-a-ochotne-prosincove-odpocitavani-certi-to-nemaji-lehke

4D
Napsáno v rámci akce Deset drabblení desátého dne, prosinec 2016
Téma: Tiše a ochotně

Úvodní poznámka:

Paříž, prosinec 1676

Fandom:

Věda ve sto slovech

Drabble:

Advent již začal. Oči celého křesťanského světa se zvedly k nebi a začaly vyhlížet světlo hvězdy betlémské. Oči členů Francouzské akademie věd se upírají na mladého muže, referujícího o pozorováních zatmění Medicejské hvězdy - měsíce Io - Jupiterem. Sto čtyřicet pozorování na nejlepších přístrojích v Evropě. Hvězdárna na ostrově Hven má špičkové vybavení a Olaf Roemer není v astronomii nováčkem. Přesto se vědci zdráhají uvěřit závěru, který pozorovatel přednesl nesmělým hlasem: "Jediným možným zdůvodněním, proč se východy a západy Io v čase posouvají, je, že se světlo šíří konečnou rychlostí."
Sál reptá nesouhlasem.
"Měření famózního Galileiho přece prokázala, že rychlost světla musí být nekonečná!"
Roemer se cítí nesvůj. Raději by se opět uchýlil ke svým tichým, ochotným spolupracovníkům, s kterými v noci pozoruje tu boží nádheru nad svou hlavou. Očima hledá Cassiniho, svého vedoucího a spolupracovníka. Ten povstává, ale nehájí Roemerovu hypotézu o konečné rychlosti světla. Hovoří o nutných korekcích plynoucích z Roemerových pozorování, které je potřeba zahrnout do astronomických tabulek. Vědci přikyvují, nadšeni, že kacířskou ideu sprovodili ze světa tak elegantně.
Roemer odchází se skloněnou hlavou. Advent je však i pro něj časem radosti. Dozvídá se, že Huyghens a anglická astronomická obec jeho myšlenku o konečné rychlosti světla s nadšením přijala.

Závěrečná poznámka:

Právě nyní slavíme 340. výročí Roemerovy přednášky. Ve Francii již platil gregoriánský kalendář, v Dánsku byl zaveden na Roemerův popud až v roce 1700. Galileiho měření, na které se vědci odvolávali, byla vzhledem k použité metodě nepřesná, ale o autoritách se samozřejmě nepochybuje. Představa o konečné rychlosti šíření světla byla pro mnohé z přítomných zřejmě příliš převratná.Originál je publikován na http://silenesuple.blog.cz/1612/tiche-a-ochotne-prosincove-odpocitavani-cas-ocekavani-cas-zklamani-cas-nadeje

4D

Profile

oko mouchy
mila_jj
mila_jj

Latest Month

October 2018
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by chasethestars